Izgradnja

Nudimo vam izgradnjo vseh vrst travnih in sintetičnih igrišč in površin v sodelovanju z priznanimi izvajalci

Izvedemo lahko tako izgradnjo na ključ kot tudi izgradnjo posameznih fazah:

 • Zakoličba oblike terene
 • Čiščenje terena
 • Zakoličba višinskih točk
 • Grobo planiranje
 • Fino planiranje
 • Izgradnja namakalnega sistema
 • Izgradnja drenažnega sistema
 • Izgradnja ogrevalnega sistema
 • Globoko rahlanje
 • Gnojenje
 • Setev oziroma polaganje naravne ali umetne travne ruše

 

Izgradnja ali rekonstrukcija posameznih delov igrišča (zelenice, udarjališča, čistine, vadbišča...)