Svetovanje

Naše podjetje vam zagotavlja vso podporo pri izgradnji in vzdrževanju golfskih in nogometnih igrišč.

Vodenje celotnega projekta izgradnje ali obnove igrišča

Priporočimo arhitekta, izvajalca zemljskih del, namakalnih sistemov, drenažnih sistemov, izvajalca zatravitve in poiščemo primerno ekipo za vzdrževanje.

Nadzorujemo izvajalce del, količino in kvaliteto vgrajenega materiala

Priporočamo in poiščemo materiale, ki so najboljši za določen projekt tako glede kvalitete kot tudi cene.

Pripravimo celostni letni ali več letni vzdrževalni plan za travne in ostale hortikulturne površine.

Plan vsebuje:         

 • ocena stanja
 • priporočila
 • plan izvedbe

 

Vsebuje priporočila za:

 • zračenje
 • peskaje
 • košnjo
 • gnojenje
 • namakanje
 • dosejevanje
 • tretiranje s FFS
 • zakoličba igrišča
 • oblika igrišča
 • uporabljene materiale
 • vzdrževanje netravnih površin in pohištva
 • usmerjanje prometa
 • zasajanje dreves in grmovnic

Svetujemo pri pripravi površin za večja tekmovanja in pripravimo sanacijski program za hitro vzpostavitev predhodnega stanja

Proučimo potrebe po opremi in mehanizaciji in svetujemo nakup optimalne konfiguracije opreme in strojev

Odvzamemo vzorce tal jih analiziramo in pripravimo poročilo, ki je podlaga za pripravo gnojilnega načrta

Pripravimo interventni sanacijski programi za izboljševanje slabših, dotrajanih športnih površin

Ocenjujemo travno površino in svetujemo nadaljnjem vzdrževanju

Pomagamo pri organizaciji golfskih igrišč za pridobitev GEO certifikata