Izobraževanja

Zeleni inženiring si prizadeva tudi za čim večjo zavest o vzdrževanju hortikulturnih in travnih površin. Zaradi tega razloga vsako leto sodelujemo pri organizaciji več strokovnih ekskurzij in seminarjev.

Poskušamo zadostiti potrebe vzdrževalcev in vseh zainteresiranih po znanju o izgradnji in vzdrževanju travnih površin.

Skušamo predstaviti najnovejša dognanja in najnovejšo tehnologijo in produkte s katerim bo vzdrževanje boljše, bolj ekološko in ekonomično.

Vedeti je treba, da le z veliko znanja in ustrezno opremo lahko vzdržujemo travne površine na najvišjem nivoju.