Komunalne storitve

  • Vzdrževanje grobov
  • Pobiranje in odvoz smeti
  • Odstranjevanja snega
  • Čiščenje utrjenih površin
  • Odstranjevanje listja