Izgradnja in zasajanje

  • Celotnih vrtov in parkov
  • Travnih površin
  • Dreves
  • Grmovnic
  • Sadnega drevja
  • Sanacija brežin
  • Zemeljska dela
  • Izgradnja namakalnega sistema
  • Nabava in dostava potrebnega materiala
  • Izgradnja umetnih zelenih površin