Vzdrževanje

Z bogatimi izkušnjami, pridobljenimi tako v tujini kot v Sloveniji vam nudimo uslugo kompletnega vzdrževanja nogometnih ali golfskih igrišč.

Vzdrževanje obsega tako osnovne dejavnosti kot je košnje, gnojenje, priprava igrišča, kot tudi specialne storitve kot so peskanje, luknjanje, zračenje, sanacija golih mest…

Vzdrževanje lahko opravimo sami, s partnerji ali v kombinaciji z že obstoječimi vzdrževalci.

Ponujamo tudi možnost vodenja vzdrževanja z pripravo celoletnih vzdrževalnih planov, rednimi ali občasnimi obiski, ter konstantnim beleženjem stanja igrišča.